(0 pemilihan)

Sarana dan Prasarana

Desember 28, 2017

Keterangan:

1. Ruang Kepala Sekolah

2. Ruang Wakasek

3. Ruang Guru

4. Ruang BP/BK

5. Ruang Perpustakaan

6. Ruang OSIS

7. Ruang Pramuka

8. Ruang Kelas

9. Lab AK/TKR/TSM/MM

10. Masjid

 

SMK Hidayatul Ummah

Mudahkanlah, jangan dipersulit!